Contact Us

Address: 12A Guang An Men Nan Jie,Beijing,China

         P.O.Box 2932 Beijing

 

Post Code: 100053

 

Telephone: (8610)63529988

 

Facsimile: (8610)63540398

 

E-mail: norinco@norinco.cn 

PRINT CLOSE